اعضای شورای اسلامی طرقبه

گزارش های تصویری

گزارش های تصویری شورای اسلامی طرقبه
تمام گزارشات
اپلیکیشن موبایل

آخرین مصوبات رسمی

آرشیو مصوبات
 • 50-مناقصه محدود قرارداد تامین نیروی انسانی شهرداری

  با اختیارحاصله ازبند 2 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 496 مورخ 98/01/22 مطرح و با توجه به حجمی نمودن تمامی نیروهای فضای سبز شهرداری، مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به بررسی و تهیه طرح لازم جهت حجمی نمودن نیروهای سایر دوایر شهرداری اقدام نماید. همچنین بدلیل اتمام قرارداد تامین نیروی انسانی و به منظور حفظ کیفیت خدمات، شهرداری طرقبه موظف است تا تعیین تکلیف وضعیت حجمی، نسبت به انعقاد قرارداد مطابق سنوات گذشته با شرکت ذیصلاح از طریق مناقصه محدود اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
 • 55-مبایعه نامه فوش سهام شهرداری در پروژه پارسه

  با اختیارحاصله ازبند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر و با عنایت به برگزاری مزایده عمومی به شماره 14807 مورخ 97/11/11 و لایحه شماره 239 مورخ 98/01/18 شهرداری، موضوع بررسی و با کلیات مفاد قرارداد ارسالی شهرداری به شرح پیوست (بشماره 238 مورخ 18/01/98) با برنده مزایده حسب صورتجلسه شماره 16763 مورخ 97/12/16 موافقت شد. ضمناً قرارداد پس از امضا طرفین می بایست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر گردد.

  ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
 • 338-واگذاری زمین آستان قدس به شبکه بهداشت

  با اختیارحاصله از بند 2 و 4 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه اجاره نامه فی مابین شهرداری و آستان قدس رضوی در خصوص واگذاری زمین به شبکه بهداشت جهت احداث اورژانس با عنایت به پرداخت حق الاجاره توسط شبکه بهداشت مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

  ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
 • 242-واگذاری واحدهای تجاری پاساژ شهرداری

  با اختیارحاصله از بند 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، واگذاری واحد های تجاری پاساژ شهرداری با عنایت به عدم وجود متقاضی برای واحدها، با واگذاری سه ساله کلیه واحدهای طبقه همکف و زیرزمین (بجز طبقه اول و سه واحد ردیف های 2 و 1 و 3 طبقه همکف) به استناد ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری از طریق ترک تشریفات با قیمت پایه کارشناسی مزایده و پانزده درصد افزایش اجاره بهاء برای سال دوم و بیست درصد برای سال سوم موافقت شد. ضمناً مصوبه شماره 104 مورخ 98/02/08 با موضوع واگذاری پاساژ شهرداری به شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان با عنایت به اعتراض هیات تطبیق شهرستان بشماره 616/1/3861 مورخ 98/02/28 کان لم یکن تلقی می گردد.

  ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
 • 325-عقد قرارداد با هتل در جوار حرم مطهر امام رضا (ع)

  با اختیارحاصله از بند 8 و 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 3773 مورخ 98/03/26 در خصوص انعقاد قراداد با یکی از هتل های اطراف بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) جهت اسکان میهمانان اداری و پرسنل شهرداری با اعتباری حدود یک میلیارد ریال به صورت ترک تشریفات مورد موافقت قرار گرفت.

  ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
 • 383-کمک به اتوبوس و مینی بوس جهت بازسازی

  با اختیارحاصله از بند 2 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به اتوبوسها ازمحل اعتبارات سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری با رعایت تبصره های ذیل اقدام نماید: تبصره 1: مبلغ مذکور می بایست پس از نصب کولر و با تائید سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری پرداخت گردد. تبصره 2: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری با تدوین آئین نامه انضباطی، ناوگان حمل و نقل (اتوبوس، مینی بوس و غیره) را حسب کارکرد و رضایت مندی مردمی تشویق مثبت و منفی نماید. تبصره 3: در خصوص کمک به مینی بوس ها، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری گزارشی تهیه و پس از ارائه به شورای شهر در خصوص کمک به آنها، تصمیم گیری شود.

  ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
 • 223-نام گذاری کوچه های فرعی کوی لقمان

  با اختیارحاصله از بند 24 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، طرح نامگذاری کوچه های فرعی کوی لقمان در جلسه شورای شهر مطرح و با عنایت به مزایای موارد طرح شده، برابر نقشه پیوست مورد موافقت قرار گرفت.

  ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
 • 225-کمک به جلسات و محافل قرآنی

  با اختیارحاصله از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به کمک به جلسات و محافل قرآنی تا سقف یکصد میلیون ریال از محل ماده 17 از طریق سازمان فرهنگی شهرداری اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
 • 241-صورتجلسه فی مابین شهرداری و سازمان همیاری شهرداری ها

  با اختیار حاصله از بند 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 2758 مورخ 04/03/98 شهرداری در خصوص لیست اقلام درخواستی شهرداری ازسازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی طرح و به استناد ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری مصوب 12/04/46 با صورتجلسه فی مابین شهرداری و سازمان همیاری شهرداری در استان خراسان رضوی در پنج موضوع و به مبلغ شانزده میلیارد ریال موافقت شد.

  ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
 • 584-هبه به حسینیه بقیه اله در نبش امام خمینی(ره) 5

  با اختیارحاصله از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا به استناد مصوبه شماره 499 مورخ 98/05/16 شورای اسلامی شهر بابت پروانه رایگان و هبه زمین به حسینیه توسط آقای خانی، نسبت به هبه مبلغ 450 میلیون ریال به حسینیه بقیه الله طرقبه از محل ماده 17 اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
 • 565-واگذاری سه قطعه زمین به نیروی انتظامی

  با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 7191 مورخ 98/05/30 در خصوص تفاهم نامه پرداخت بدهی نیروی انتظامی شهرستان به شهرداری طرقبه از محل تهاتر کلی ناجا با شهرداری مشهد در 7 ماده مطرح و با لایحه وفق مقررات موافقت شد.

  ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
 • 74-مناقصه محدود بازسازی حسینیه میدان محمدیه

  با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به برگزاری مناقصه محدود تخریب و بازسازی حسینیه میدان محمدیه و پیاده روسازی بدلیل محدودیت زمانی اجرای کار اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
 • 532-طرح بن بست 4 متری فرعی از صاحب الزمان 14

  با اختیارحاصله از بند 23 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، طرح بن بست 4 متری فرعی از صاحب الزمان 14 منوط به بررسی پروانه های صادره در محل و استیفای حقوق احتمالی شهرداری از مالکین مجاور مورد تائید قرار گرفت.

  ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
 • 40-کمک به هموطنان سیل زده لرستان

  با اختیار حاصله از بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به شهرداری طرقبه اجازه داده می‌شود تا با توجه به حجم تخریب های صورت گرفته بر اثر سیل و نیازمندی مبرم هموطنان لرستانی و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ورود دستگاه های عمومی به امداد مردم آسیب دیده، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا به دلیل نیاز مبرم سیل زدگان مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از محل ماده 17 به کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیریه حمزه سیدالشهداء و علی ابن ابی طالب (ع) جهت کمک به این عزیزان مساعدت گردد.

  ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
 • 536-هبه به حوزه مقاومت بسیج برادران

  با اختیارحاصله از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تانسبت به هبه مبلغ یکصدمیلیون ریال به حوزه مقاومت بسیج برادران جهت برگزاری اردوی جهادی و ساخت 10 منزل مسکونی در مناطق سیل زده شهرستان بردسکن از محل ماده 17 اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
 • 35-متمم بودجه سال 97 شهرداری طرقبه

  با اختیارحاصله از بند 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، با متمم بودجه سال 1397 شهرداری طرقبه که به لحاظ تعادل درآمد و هزینه بالغ بر مبلغ 590/000 میلیون ریال می باشد، موافقت شد.

  ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
 • 51-قرارداد خرید پساب تصفیه شده پکیج تصفیه فاضلاب پهنه شمالی شهر

  با اختیارحاصله ازبند 18 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 16424 مورخ 97/12/12 در خصوص خرید پساب تصفیه شده مطرح و با توافقنامه شهرداری و شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی به شماره 3176مورخ 97/11/14 موافقت گردید.

  ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
 • 501-فروش ملک مازاد بر نیاز شهرداری از طریق مزایده

  با اختیارحاصله از بند 8 و 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به فروش ملک مازاد بر نیاز شهرداری به پلاک ثبتی باقیمانده 127 فرعی از 2 اصلی و باقیمانده 452 فرعی از 127 فرعی از 2 اصلی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. تبصره: مقرر گردید کل مبلغ فروش ملک مذکور در امور فضای سبز و توسعه فضاهای مربوط در سطح کل شهر طرقبه هزینه گردد.

  ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
 • 148-فروش املاک مازاد بر نیاز شهرداری از طریق مزایده

  با اختیارحاصله از بند 8 و 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز شهرداری واقع در امامزادگان 2 به مساحت حدود 4000 مترمربع از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

  ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
 • 478-فراخوان محدود پارکینگ آذران به صورت مشارکتی

  با اختیارحاصله از بند 2 و 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر ، لایحه شماره 6386 مورخ 98/05/13 پیرو مصوبه سوم جلسه مورخ 98/04/05 و به منظور جذب مشارکت بخش خصوصی و احداث پارکینگ ومسکونی، مصوبه به شرح ذیل موردتصویب واصلاح قرار گرفت. پروژه سرمایه گذاری به صورت 15000 مترمربع پارکینگ عمومی، 15000 مترمربع مسکونی، 2500 مترمربع پارکینگ اختصاصی (مسکونی) و 1000 مترمربع تجاری در زمینی با مالکیت شهرداری به مساحت 8035 مترمربع احداث گردد. لذا با توجه به اخذ مصوبات قانونی از قبیل مصوبه کمیته سرمایه گذاری، مصوبه کمیسیون ماده 5، ضوابط طرح جامع شهر طرقبه، نامه آب منطقه ای و مصوبه شورای ترافیک شهرستان با پروانه ساختمانی بسته پیشنهادی و جذب سرمایه گذار از طریق فراخوان محدود موافقت شد.

  ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
گالری شهدا
05134225889
info@shoratorghabeh.ir