لینک برگشت >>
 • تفویض اختیار مالی به جناب شهردار 894-تفویض اختیار مالی به جناب شهردار01 آبان

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به منظور به روز نمودن، روان سازی و تسریع روند معاملات شهرداری، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای لایحه شماره 8297 مورخ 96/07/18برابر لایحه شماره 1655 مورخ 95/02/25اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • تامین اعتبار برق استخر ذخیره آب روستای نقندر 860-تامین اعتبار برق استخر ذخیره آب روستای نقندر23 مهر

  با اختیارحاصله از بند 2، 8 و 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر و بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها و نامه شماره 2307/4/3861 مورخ 96/07/12فرمانداری محترم در خصوص ضرورت تامین اعتبار برق استخر ذخیره آب روستای نقندر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به پرداخت قبض برق استخر ذخیره آب نقندر به پیوست مصوبه اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • تمدید قرارداد فیمابین شهرداری طرقبه و شرکت صبارایان توس 833-تمدید قرارداد فیمابین شهرداری طرقبه و شرکت صبارایان توس17 مهر

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، با تمدید قرارداد فیمابین شهرداری طرقبه و شرکت صبارایان توس با موضوع تامین نیروی شهرداری به مدت یکسال با شرایط قرارداد مذکور به شماره 10168 مورخ 95/08/11تا تاریخ 97/08/01موافقت شد.

  بیشتر بخوانید
 • تعمیرات سرویس های بهداشتی مسجد امام حسین (ع) طرقدر 796-تعمیرات سرویس های بهداشتی مسجد امام حسین (ع) طرقدر06 مهر

  با اختیارحاصله از بند 8، 9 و 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر و بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای لایحه شماره 7893 مورخ 05/07/96 در خصوص تعمیرات سرویس های بهداشتی مسجد امام حسین (ع) طرقدر با توجه به اینکه محل مذکور تنها سرویس خدماتی طرقدر می باشد در اسرع وقت تا سقف مبلغ 30/000/000ریال در جهت بهسازی و ترمیم اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان کلانتری طرقبه 795-رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان کلانتری طرقبه06 مهر

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ ده میلیون ریال از محل ماده 17 جهت رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان کلانتری طرقبه اقدام نماید .

  بیشتر بخوانید
 • هبه به مسجد صاحب الزمان 762-هبه به مسجد صاحب الزمان01 مهر

  با اختیارحاصله از بند 8، 9 و 30 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر و بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ 132/000/000ریال به مسجد صاحب الزمان از محل ماده 17 در وجه حساب شماره 0102892558001 بنام جواد تشتریان به نمایندگی از هیات امنای محترم مسجد اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • بررسی مشکلات توسعه شبکه مخابرات مسکن مهر 669-بررسی مشکلات توسعه شبکه مخابرات مسکن مهر14 شهریور

  با اختیارحاصله از بند 2 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا به جهت همکاری و تعامل با اداره مخابرات و کمک به ساکنین مسکن مهر جهت اجرای تلفن ثابت و فیبر نوری جهت اینترنت، حفاری های مربوط توسط پیمانکار مخابرات انجام و لکه گیری های صورت گرفته با تائید واحد عمران توسط پیمانکار شرکت مخابرات انجام گردد. ضمناً نقشه اجرایی قبلاً توسط کارشناسان عمران بازدید و مورد تائید قرار گرفته و عیناً اجرایی خواهد شد.

  بیشتر بخوانید
 • پیش نویس قرارداد راه اندازی سافاری در چالیدره 665-پیش نویس قرارداد راه اندازی سافاری در چالیدره13 شهریور

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای ماده 8 قرارداد سرمایه گذاری و راه اندازی سایت توریستی، ورزشی، تفریحی سافاری در مجموعه گردشگری چالیدره با شرکت آشیان سبز پارس کیش اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • قرارداد حمل و دفن پسماندهای عادی 664-قرارداد حمل و دفن پسماندهای عادی06 شهریور

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 6329 مورخ 26/05/96 شهرداری طرقبه منضم به دو نسخه قرارداد، یک نسخه با موضوع حمل و دفن پسماندهای عادی و یک نسخه با موضوع دفن پسماندهای عادی با سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مطرح و با قراداد های مذکور به مدت یکسال موافقت گردید.

  بیشتر بخوانید