لینک برگشت >>
 • تهیه طرح تفصیلی حصار 1077-تهیه طرح تفصیلی حصار20 بهمن

  با اختیارحاصله از بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به تهیه طرح تفصیلی حصار با رویکرد طراحی شهری از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • نامگذاری پروژه زمین باغ باقری 1059-نامگذاری پروژه زمین باغ باقری16 بهمن

  با اختیار حاصله از بند 24 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر و با عنایت به افتتاح پروژه در دهه فجر 99، نامگذاری پروژه زمین باغ باقری درمجاورت دارالشفاء امام حسن عسگری(ع) مطرح و نام "بوستان سلامت" مورد تصویب قرار گرفت.

  بیشتر بخوانید
 • تغییر نام 1058-تغییر نام "کوی لقمان" به "چشم انداز"15 بهمن

  با اختیارحاصله از بند 24 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، و با عنایت به درخواست های مردمی و طبیعت محله پاچنار، تغییر نام "کوی لقمان" به "چشم انداز" مورد تصویب قرار گرفت.

  بیشتر بخوانید
 • بودجه سال 1400 شهرداری طرقبه 1054-بودجه سال 1400 شهرداری طرقبه15 بهمن

  با اختیار حاصله از بند 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، با لایحه شماره 13881 مورخ 99/10/24 در خصوص بودجه سال 1400 شهرداری طرقبه و احکام مرتبط با 67/66 درصد افزایش نسبت به سال 99 که به لحاظ تعادل درآمد و هزینه بالغ بر مبلغ هزار و دویست میلیارد ریال تدوین شده است، موافقت گردید.

  بیشتر بخوانید
 • نصب و راه اندازی سخت افزاری زیرساخت طرح یکپارچه سازی نرم افزار شهرداری های استان 1016-نصب و راه اندازی سخت افزاری زیرساخت طرح یکپارچه سازی نرم افزار شهرداری های استان05 بهمن

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر، لایحه شماره 14244 مورخ 99/11/02 در خصوص نصب، راه اندازی و پشتیبانی سخت افزاری زیرساخت طرح یکپارچه سازی نرم افزار شهرداری های استان بصورت مشارکت با دفتر امور شهری و شوراهای استانداری جهت نصب و اجرای سیستم مذکور مورد موافقت قرار گرفت. تبصره: شهرداری طرقبه لازم است قبل از هزینه کرد در این خصوص بسته مالی کامل طرح نهایی و صرفه و صلاح شهرداری طرقبه را به شورای شهر گزارش و مصوبه اخذ نماید.

  بیشتر بخوانید
 • انعقاد قراداد درخصوص ساخت المان وسردیس 1015-انعقاد قراداد درخصوص ساخت المان وسردیس05 بهمن

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر، لایحه شماره 14381 مورخ 99/11/05 در خصوص انعقاد قراداد ساخت المان وسردیس مفاخر شهر مطرح و با توجه به زمان کوتاه و تجربه پیمانکار پیشنهادی، صرفه و صلاح شهرداری با پیشنهاد انعقاد قراداد بصورت ترک تشریفات مناقصه با مبلغ برآوردی 2/520/000/000 ریال موافقت گردید.

  بیشتر بخوانید
 • احداث حوضچه و نصب شیر هیدرانت آتش نشانی 992-احداث حوضچه و نصب شیر هیدرانت آتش نشانی01 بهمن

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به انعقاد قراداد 5 ماهه درخصوص احداث حوضچه و نصب 9 عدد شیر هیدرانت آتش نشانی با شرکت نوین توسعه دشت بینالود به مبلغ 1/225/000/000 ریال بصورت ترک تشریفات مناقصه به دلایل: 1- توان فنی 2- صرفه و صلاح شهرداری در قیمت پیشنهادی پیمانکار 3- بومی بودن پیمانکار اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • انعقاد قراداد تجهیز و نصب اتاق و پمپ خودروی آتش نشانی 968-انعقاد قراداد تجهیز و نصب اتاق و پمپ خودروی آتش نشانی25 دی

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به انعقاد قراداد در خصوص تجهیز و نصب اتاق و پمپ آب خودروی آتش نشانی با برآورد ریالی پنج میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون ریال با شرکت مهندسی آتش پاد امید ایرانیان از طریق ترک تشریفات مناقصه به دلایل ذیل اقدام نماید. 1- صرفه و صلاح شهرداری در قیمت پیشنهادی پیمانکار 2- توان فنی

  بیشتر بخوانید
 • بخشودگی به بهره بردار جایگاه CNG 939-بخشودگی به بهره بردار جایگاه CNG22 دی

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر، لایحه شماره 3457 مورخ 99/04/03 درخصوص درخواست شرکت اختر توس، بهره بردار جایگاه CNG طرقبه مبنی بر بخشودگی 50% اجاره به مدت 3 ماه از زمان شروع بیماری کرونا مطرح و با توجه به تصویب نامه هیات وزیران به شماره 9810 مورخ 99/02/07 و نامه شماره 17578/30 مورخ 99/02/03 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سایر مکاتبات پیوست مورد موافقت قرار گرفت.

  بیشتر بخوانید
 • کمک مالی به ناوگان حمل و نقل عمومی 938-کمک مالی به ناوگان حمل و نقل عمومی22 دی

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر، لایحه شماره 11289 مورخ 99/09/02 درخصوص کمک مالی به رانندگان که در شرایط کرونا با مشکلات مواجه گردیده اند مطرح و با پرداخت مابه التفاوت میانگین کارکرد کلیه خطوط در سال 98 برابر لیست واریزی به استناد مصوبه شماره 348 مورخ 99/04/30 شورای اسلامی شهر به رانندگان اتوبوس و مینی بوس تحت نظارت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه (پیشنهاد دوم) به مبلغ 1/177/353/434 ریال از محل ماده 16 ردیف 41605 مورد موافقت قرار گرفت.

  بیشتر بخوانید