لینک برگشت >>
 • کاهش موقت قدرالسهم موضوع تبصره 4 ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری 716-کاهش موقت قدرالسهم موضوع تبصره 4 ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری18 آبان

  با اختیارحاصله ازماده80قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر، لایحه شماره 10602 مورخ 99/08/18 درخصوص کاهش موقت قدرالسهم موضوع تبصره 4 ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مطرح و با عنایت به جلسه 99/04/29، 99/07/30 و 99/08/11 در شورای شهر به شرح زیر به تصویب رسید: 1- قدرالسهم موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 67/08/28 پس از تامین قدرالسهم سرانه های خدماتی در کلیه موارد ذکر شده با کاهش قدرالسهم از 20% به 16% کاهش می یابد. 2- دراملاک واقع درمحدوده بافت فرسوده مصوب، بمنظور تشویق نوسازی ساختمان ها و تجدید حیات بافت های فرسوده، تبصره 4 از 20% به 14% تقلیل موافقت می گردد. تبصره 1- برابر قانون مذکور در صورت عدم امکان واگذاری عرصه به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود به نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستری برابر با کاربری مصوب و مجاز اخذ و لحاظ گردد. تبصره 2- موضوع بندهای 1 و 2 تا پایان سال 99 قابل اجرا می باشد.

  بیشتر بخوانید
 • بهای خدمات آرامستان ها 696-بهای خدمات آرامستان ها11 آبان

  با اختیارحاصله از بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر، لایحه شماره 10253 مورخ 99/08/11 درخصوص بهای خدمات آرامستان ها و پیرو مصوبه شماره 1437 مورخ 96/12/20 و مصوبه شماره 565 مورخ 99/07/05 و همچنین مکاتبه شماره 3205/4/3861 مورخ 99/07/27 فرمانداری شهرستان مطرح و بهای خدمات آیتم های تکمیلی به شرح جدول پیوست مورد موافقت قرار گرفت.

  بیشتر بخوانید
 • فروش سه دانگ از قطعه 8 قطعات نیروی انتظامی از طریق مزایده عمومی 681-فروش سه دانگ از قطعه 8 قطعات نیروی انتظامی از طریق مزایده عمومی07 آبان

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به فروش قطعه 8 از قطعات نیروی انتظامی به میزان سه دانگ از قطعه مذکور از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • مشارکت در بازسازی سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز 659-مشارکت در بازسازی سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز30 مهر

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 9369 مورخ 99/07/23 درخصوص مشارکت در بازسازی سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان طرقبه شاندیز مطرح و مقرر گردید شهرداری طرقبه جهت تجهیز سالن تا سقف 3/300/000/000 ریال هزینه نماید و در ازای آن از سالن جهت امور فرهنگی در قالب قراداد مشترک استفاده نماید. ( قراداد مذکور ظرف مدت یک هفته تنظیم و به شورای شهر نیز ارسال گردد)

  بیشتر بخوانید
 • توافق فی مابین شهرداری و شرکت توزیع برق شهرستان مشهد 628-توافق فی مابین شهرداری و شرکت توزیع برق شهرستان مشهد23 مهر

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 9083 مورخ 99/07/16 با موضوع توافق فی مابین شهرداری و شرکت توزیع برق شهرستان مشهد درخصوص واگذاری عواید و منافع استیجاری و حقوق دائم بر عرصه شرکت توزیع برق شهرستان مشهد واقع در میدان صاحب الزمان(عج) مطرح و مصوب گردید. تبصره 1: هزینه انتقال هریک از اراضی عوض ومعوض به عهده واگذار کنندگان خواهد بود و اخذ موافقت عرصه موقوفه در واگذاری و انتقال و پرداخت هزینه های مربوطه با شرکت برق می باشد. تبصره2: در صورت اینکه شهرداری قصد واگذاری عرصه تملک شده را در قالب توافق و تهاتر با هر اداره، نهاد، دستگاه، موسسه مالی و غیره داشته باشد، شهرداری می تواند پس از تصویب توافق نامه در شورای شهر، عرصه یاد شده را مستقیم از نام شرکت توزیع برق بنام توافق شونده انتقال دهد.

  بیشتر بخوانید
 • تمدید قرارداد تامین نیروی انسانی شهرداری به شماره 1130 مورخ 98/2/4 627-تمدید قرارداد تامین نیروی انسانی شهرداری به شماره 1130 مورخ 98/2/423 مهر

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 9261 مورخ 99/07/22 درخصوص تمدید قرارداد تامین نیروی انسانی شهرداری با شرکت پرنیان سبز گستر مطرح و با توجه به محدودیت زمانی برگزاری مناقصه، با تمدید دو ماهه قرارداد تا مورخ 99/09/01 به صورت ترک تشریفات مناقصه موافقت گردید.

  بیشتر بخوانید
 • بهای خدمات پارکینگ روباز (غیرحاشیه ای) 607-بهای خدمات پارکینگ روباز (غیرحاشیه ای)20 مهر

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 9101 مورخ 99/07/16 راجع به بهای خدمات پارکینگ روباز (غیرحاشیه ای) مطرح و به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت: بهای خدمات ورودی به پارکینگ های متعلق به شهرداری تا سقف یک ساعت مبلغ 10/000 ریال و به ازای هر نیم ساعت مبلغ 5/000 ریال توسط پیمانکار واجدالشرایط منتخب شهرداری اخذ گردد.

  بیشتر بخوانید
 • کمک مالی به کمیته امداد امام خمینی(ره) 606-کمک مالی به کمیته امداد امام خمینی(ره)20 مهر

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 8039 مورخ 99/06/29 راجع به کمک مالی به کمیته امداد امام خمینی (ره) مطرح و با هبه مبلغ 100 میلیون ریال جهت نیازمندان و آسیب دیدگان منطقه از شیوع کرونا موافقت گردید.

  بیشتر بخوانید
 • کمک به فعالیت های فرهنگی ستاد نماز جمعه 574-کمک به فعالیت های فرهنگی ستاد نماز جمعه06 مهر

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 8423 مورخ 99/07/05 راجع به کمک به فعالیت های فرهنگی ستاد نماز جمعه درخصوص اختصاص درآمد یکی از تابلوهای تبلیغاتی به این امر مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

  بیشتر بخوانید
 • تحویل پسماندهای روستای ازغد جهت انتقال به ایستگاه های خدمات شهری مشهد 566-تحویل پسماندهای روستای ازغد جهت انتقال به ایستگاه های خدمات شهری مشهد05 مهر

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهر، لایحه شماره 8288 مورخ 99/07/02 درخصوص درخواست دهیاری ازغد مبنی بر تحویل پسماندهای روستا جهت انتقال به ایستگاه های خدمات شهری مشهد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

  بیشتر بخوانید