لینک برگشت >>
 • هبه به حوزه مقاومت بسیج برادران 536-هبه به حوزه مقاومت بسیج برادران26 مرداد

  با اختیارحاصله از بند 10 ماده 55 قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تانسبت به هبه مبلغ یکصدمیلیون ریال به حوزه مقاومت بسیج برادران جهت برگزاری اردوی جهادی و ساخت 10 منزل مسکونی در مناطق سیل زده شهرستان بردسکن از محل ماده 17 اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • توافق نامه فی مابین شهرداری و سپیده ثانیان یزدی 535-توافق نامه فی مابین شهرداری و سپیده ثانیان یزدی26 مرداد

  با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 6180 مورخ 98/05/09 درخصوص توافق نامه فی مابین شهرداری و خانم سپیده ثانیان یزدی به شماره 6172 مورخ 98/05/09 جهت تهاتر دو واحد آپارتمان در حال احداث واقع در امام رضا(ع) 31 برابر نظر کارشناس رسمی با بدهی کمیسیون ماده صد و دو فقره فرم محاسبات مطرح و با لایحه در صورت تائید محاسبات و قیمت های کارشناسی از سوی شهرداری موافقت گردید.

  بیشتر بخوانید
 • طرح بن بست 4 متری فرعی از صاحب الزمان 14 532-طرح بن بست 4 متری فرعی از صاحب الزمان 1424 مرداد

  با اختیارحاصله از بند 23 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، طرح بن بست 4 متری فرعی از صاحب الزمان 14 منوط به بررسی پروانه های صادره در محل و استیفای حقوق احتمالی شهرداری از مالکین مجاور مورد تائید قرار گرفت.

  بیشتر بخوانید
 • فروش ملک مازاد بر نیاز شهرداری از طریق مزایده 501-فروش ملک مازاد بر نیاز شهرداری از طریق مزایده19 مرداد

  با اختیارحاصله از بند 8 و 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به فروش ملک مازاد بر نیاز شهرداری به پلاک ثبتی باقیمانده 127 فرعی از 2 اصلی و باقیمانده 452 فرعی از 127 فرعی از 2 اصلی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. تبصره: مقرر گردید کل مبلغ فروش ملک مذکور در امور فضای سبز و توسعه فضاهای مربوط در سطح کل شهر طرقبه هزینه گردد.

  بیشتر بخوانید
 • روز خبرنگار 500-روز خبرنگار19 مرداد

  با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای لایحه شماره 6526 مورخ 98/05/16 از محل ماده 17 اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • صدور پروانه در قبال هبه زمین به حسینیه بقیة الله 499-صدور پروانه در قبال هبه زمین به حسینیه بقیة الله16 مرداد

  با اختیارحاصله از بند 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 6590 مورخ 98/05/16 شهرداری طرقبه با موضوع صدور پروانه مشروط رایگان در ملک با شماره ثبت 2504 (با کاربری مسکونی) در قبال صلح ملک به شماره پلاک ثبتی 2498 به حسینیه بقیه الله واقع در نبش امام خمینی(ره) 5 مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. تبصره 1: ضمناً به مالک تفهیم گردد پس از صدور پروانه ظرف مدت 6 ماه نسبت به انتقال رسمی ملک به حسینیه مذکور اقدام و مدارک لازم به شهرداری و شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

  بیشتر بخوانید
 • توافق نامه اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان 480-توافق نامه اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان13 مرداد

  با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 6383مورخ 98/5/13 طرح وبا کلیات توافق شهرداری طرقبه و اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان خراسان رضوی با موضوع تملک ملک بنیاد واقع در میدان صاحب الزمان (عج) و تهاتر با املاک شهرداری موافقت و مقرر شد توافق نهایی به تصویب شورای شهر برسد.

  بیشتر بخوانید
 • فراخوان محدود پارکینگ آذران به صورت مشارکتی 478-فراخوان محدود پارکینگ آذران به صورت مشارکتی13 مرداد

  با اختیارحاصله از بند 2 و 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر ، لایحه شماره 6386 مورخ 98/05/13 پیرو مصوبه سوم جلسه مورخ 98/04/05 و به منظور جذب مشارکت بخش خصوصی و احداث پارکینگ ومسکونی، مصوبه به شرح ذیل موردتصویب واصلاح قرار گرفت. پروژه سرمایه گذاری به صورت 15000 مترمربع پارکینگ عمومی، 15000 مترمربع مسکونی، 2500 مترمربع پارکینگ اختصاصی (مسکونی) و 1000 مترمربع تجاری در زمینی با مالکیت شهرداری به مساحت 8035 مترمربع احداث گردد. لذا با توجه به اخذ مصوبات قانونی از قبیل مصوبه کمیته سرمایه گذاری، مصوبه کمیسیون ماده 5، ضوابط طرح جامع شهر طرقبه، نامه آب منطقه ای و مصوبه شورای ترافیک شهرستان با پروانه ساختمانی بسته پیشنهادی و جذب سرمایه گذار از طریق فراخوان محدود موافقت شد.

  بیشتر بخوانید
 • توافق نامه فی مابین شهرداری و خانم پریسا مهدوی 434-توافق نامه فی مابین شهرداری و خانم پریسا مهدوی06 مرداد

  با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 5929 مورخ 98/05/06 درخصوص توافق نامه شماره 3051 مورخ 98/03/09 فی مابین شهرداری طرقبه و خانم پریسا مهدوی مطرح و به استناد آئین نامه مالی شهرداری با توافق نامه مذکور بصورت تهاتر موافقت گردید.

  بیشتر بخوانید
 • توافق نامه فی مابین شهرداری و آقای علی مهدی نیا 433-توافق نامه فی مابین شهرداری و آقای علی مهدی نیا06 مرداد

  با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 5927 مورخ 98/05/06 مطرح و در قبال امتیازات قانونی مورد موافقت قرار گرفت.

  بیشتر بخوانید