لینک برگشت >>
 • بررسی مشکلات توسعه شبکه مخابرات مسکن مهر 669-بررسی مشکلات توسعه شبکه مخابرات مسکن مهر14 شهریور

  با اختیارحاصله از بند 2 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا به جهت همکاری و تعامل با اداره مخابرات و کمک به ساکنین مسکن مهر جهت اجرای تلفن ثابت و فیبر نوری جهت اینترنت، حفاری های مربوط توسط پیمانکار مخابرات انجام و لکه گیری های صورت گرفته با تائید واحد عمران توسط پیمانکار شرکت مخابرات انجام گردد. ضمناً نقشه اجرایی قبلاً توسط کارشناسان عمران بازدید و مورد تائید قرار گرفته و عیناً اجرایی خواهد شد.

  بیشتر بخوانید
 • پیش نویس قرارداد راه اندازی سافاری در چالیدره 665-پیش نویس قرارداد راه اندازی سافاری در چالیدره13 شهریور

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای ماده 8 قرارداد سرمایه گذاری و راه اندازی سایت توریستی، ورزشی، تفریحی سافاری در مجموعه گردشگری چالیدره با شرکت آشیان سبز پارس کیش اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • قرارداد حمل و دفن پسماندهای عادی 664-قرارداد حمل و دفن پسماندهای عادی06 شهریور

  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 6329 مورخ 26/05/96 شهرداری طرقبه منضم به دو نسخه قرارداد، یک نسخه با موضوع حمل و دفن پسماندهای عادی و یک نسخه با موضوع دفن پسماندهای عادی با سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد مطرح و با قراداد های مذکور به مدت یکسال موافقت گردید.

  بیشتر بخوانید