لینک برگشت >>
 • کمک به موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) طرقبه 1466-کمک به موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) طرقبه28 اسفند

  با اختیار حاصله از بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به شهرداری طرقبه اجازه داده می‌شود تا نسبت به هبه مبلغ ۵۰ میلیون ریال از محل ماده 17 بابت کمک به مستمندان و نیازمندان طرقبه به موسسه خیریه علی ابن ابیطالب (ع) طرقبه اقدام نمایند.

  بیشتر بخوانید
 • کمک به برگزاری اردوی زیارتی راهیان نور 1464-کمک به برگزاری اردوی زیارتی راهیان نور28 اسفند

  با اختیارحاصله از بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به هبه مبلغ 60 میلیون ریال در وجه حساب حوزه 5 بسیج برادران طرقبه از محل ماده 17 بابت کمک به برگزاری اردوی زیارتی راهیان نور اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • کمک به برگزاری جشن نیکوکاری 1463-کمک به برگزاری جشن نیکوکاری28 اسفند

  با اختیار حاصله از بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، با هبه مبلغ ۵۰ میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان طرقبه شاندیز از محل ماده 17 بابت کمک به ایتام و نیازمندان طرقبه اقدام نمایند.

  بیشتر بخوانید
 • متمم بودجه سال 96 شهرداری طرقبه 1433-متمم بودجه سال 96 شهرداری طرقبه20 اسفند

  با اختیارحاصله از بند 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، با متمم بودجه سال 1396 شهرداری طرقبه که به لحاظ تعادل درآمد و هزینه بالغ بر مبلغ 520/000/000/000 ریال می باشد، موافقت شد.

  بیشتر بخوانید
 • تقسیط بدهی مودیان با احتساب تخفیفات 1428-تقسیط بدهی مودیان با احتساب تخفیفات17 اسفند

  با اختیارحاصله ازبندهای 12، 16 و 26 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، با اعطای مهلت 6 ماهه به تخفیفات 30 درصد موضوعات مصوبات 1224 مورخ 96/10/25و 1397 مورخ 96/12/12موافقت گردید.

  بیشتر بخوانید
 • واگذاری رستوران پارک بهمن بصورت اجاره سه ساله 1413-واگذاری رستوران پارک بهمن بصورت اجاره سه ساله15 اسفند

  با اختیارحاصله ازبند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به واگذاری رستوران پارک بهمن بصورت اجاره سه ساله ازطریق مزایده عمومی با برآورد کارشناسی به شرح ذیل، اقدام نماید. 1- اجاره بهای ماهیانه برای سال اول 100/000/000 ریال 2- اجاره بهای ماهیانه برای سال دوم 110/000/000 ریال 3- اجاره بهای ماهیانه برای سال سوم 120/000/000 ریال

  بیشتر بخوانید
 • فوریت بازگشایی بلوار امام رضا(ع) 1407-فوریت بازگشایی بلوار امام رضا(ع)13 اسفند

  با اختیارحاصله ازبند 2 و 23 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، با لایحه شماره 15067 مورخ 96/12/13 موافقت گردید و مقررشد درصورت نیاز به اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، هماهنگی لازم با شورای اسلامی شهر صورت پذیرد.

  بیشتر بخوانید
 • تمدید 30 درصد تخفیف نقدی 1397-تمدید 30 درصد تخفیف نقدی12 اسفند

  با اختیارحاصله از بند 8، 9 و 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا با عنایت به نزدیک شدن به ایام نوروز و به جهت رفاه حال شهروندان نسبت به تمدید مصوبه شماره 1224 مورخ 96/10/25مبنی بر اعمال30 درصد تخفیف کل بدهی بجز عوارضات قانونی به مودیانی که تمایل به پرداخت بدهی خود بصورت نقدی به شهرداری رادارند تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 96/12/26، اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • خرید آسفالت 1387-خرید آسفالت08 اسفند

  با اختیارحاصله از بند 14 و تبصره مربوطه ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به خرید 5000 تن آسفالت از نوع 012 و 019 و 025 با برآورد مبلغ شش میلیارد ریال از طریق مناقصه محدود اقدام نماید.

  بیشتر بخوانید
 • بودجه سال 97 شهرداری طرقبه 1322-بودجه سال 97 شهرداری طرقبه25 بهمن

  با اختیار حاصله از بند 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، با لایحه شماره 12710 مورخ 96/10/28 در خصوص بودجه سال 97 شهرداری طرقبه که به لحاظ تعادل درآمد و هزینه بالغ بر مبلغ 450/000/000/000 ریال تدوین شده است ، موافقت گردید .

  بیشتر بخوانید