لینک برگشت >>
    توافق فی مابین شهرداری و مدیریت آبفای شهرستان طرقبه شاندیز توافق فی مابین شهرداری و مدیریت آبفای شهرستان طرقبه شاندیز۱۳۹۸/۰۷/۳۰

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 2 و 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای تفاهم نامه شماره 9873 مورخ 98/07/18 فی مابین شهرداری و مدیریت آبفای شهرستان طرقبه شاندیز در خصوص اصلاح شبکه در مسیر گردشگری بلوار امام رضا(ع)، حد فاصل امام رضا(ع) 26 تا قطار شهری اقدام نماید.