لینک برگشت >>
    توافق نامه اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان توافق نامه اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 6383مورخ 13/5/98 طرح وبا کلیات توافق شهرداری طرقبه و اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان خراسان رضوی با موضوع تملک ملک بنیاد واقع در میدان صاحب الزمان (عج) و تهاتر با املاک شهرداری موافقت و مقرر شد توافق نهایی به تصویب شورای شهر برسد.