لینک برگشت >>
    توافق نامه فی مابین شهرداری و خانم پریسا مهدوی توافق نامه فی مابین شهرداری و خانم پریسا مهدوی۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 5929 مورخ 98/05/06 درخصوص توافق نامه شماره 3051 مورخ 98/03/09 فی مابین شهرداری طرقبه و خانم پریسا مهدوی مطرح و به استناد آئین نامه مالی شهرداری با توافق نامه مذکور بصورت تهاتر موافقت گردید.