لینک برگشت >>
    توافق نامه فی مابین شهرداری و محمد بابائی و شرکاء توافق نامه فی مابین شهرداری و محمد بابائی و شرکاء۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 3519 مورخ 98/3/22 در خصوص توافق نامه فی مابین شهرداری طرقبه و آقای محمد بابائی و شرکاء به شماره 3429 مورخ 98/03/20 مطرح و با توجه به اعلام عدم نیاز شهرداری و عدم قابلیت آن جهت صدور مجوز به دلیل کسر از حدنصاب به مبلغ سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال بدون تعهد شهرداری در خصوص انتقال سند، صرفاً پرداخت نقدی به شهرداری  مورد موافقت قرار گرفت.