لینک برگشت >>
    درخواست بنیاد کارآفرین و توسعه اشتغال شهرستان درخواست بنیاد کارآفرین و توسعه اشتغال شهرستان۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 4 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 8108 مورخ 98/06/17 شهرداری طرقبه در خصوص درخواست شرکت بنیاد کارآفرین و توسعه اشتغال شهرستان مطرح و با توجه به عدم وجود متقاضی لازم با اجاره یکساله باقیمانده واحدهای تجاری پاساژ شهرداری به نرخ کارشناسی رسمی دادگستری با تنفس 45 روزه جهت تجهیز و مرمت پس از برگزاری مزایده موافقت گردید.
    تبصره: منظور از تنفس 45 روزه، عدم اخذ اجاره در این مدت می باشد.¬