لینک برگشت >>
    فراخوان محدود پارکینگ آذران به صورت مشارکتی فراخوان محدود پارکینگ آذران به صورت مشارکتی۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 2 و 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر ،  لایحه شماره 6386 مورخ 98/05/13 پیرو مصوبه سوم جلسه مورخ 98/04/05 و به منظور جذب مشارکت بخش خصوصی و احداث پارکینگ ومسکونی، مصوبه به شرح ذیل موردتصویب واصلاح قرار گرفت.
    پروژه سرمایه گذاری به صورت 15000 مترمربع پارکینگ عمومی،
    15000 مترمربع مسکونی، 2500 مترمربع پارکینگ اختصاصی (مسکونی) و 1000 مترمربع تجاری در زمینی با مالکیت شهرداری به مساحت 8035 مترمربع احداث گردد. لذا با توجه به اخذ مصوبات قانونی از قبیل مصوبه کمیته سرمایه گذاری، مصوبه کمیسیون ماده 5، ضوابط طرح جامع شهر طرقبه، نامه آب منطقه ای و مصوبه شورای ترافیک شهرستان با پروانه ساختمانی بسته پیشنهادی و جذب سرمایه گذار از طریق فراخوان محدود موافقت شد.