لینک برگشت >>
    فروش املاک مازاد بر نیاز شهرداری از طریق مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز شهرداری از طریق مزایده۱۳۹۸/۰۶/۲۷

    متن مصوبه    با اختیارحاصله از بند 8 و 14 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز شهرداری واقع در امامزادگان 2 به مساحت حدود 4000 مترمربع از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.