لینک برگشت >>
    مزایده تاکسی 133 مزایده تاکسی 133۱۳۹۸/۰۷/۲۳

    متن مصوبه:    با اختیارحاصله از بند 5 و 8 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به مزایده مرکز تاکسی 133 به صورت اجاره سه ساله به بخش خصوصی از طریق عموم با اولویت بومی ها، اقدام نماید.

    ضمناً مقرر شد قبل از اعلام عمومی، شرایط مزایده به شورای شهر اطلاع داده شود.