لینک برگشت >>
    مناقصه محدود قرارداد تامین نیروی انسانی شهرداری مناقصه محدود قرارداد تامین نیروی انسانی شهرداری۱۳۹۸/۰۶/۲۷

     متن مصوبه    با اختیارحاصله ازبند 2 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 496 مورخ 98/01/22 مطرح و با توجه به حجمی نمودن تمامی نیروهای فضای سبز شهرداری، مقرر گردید شهرداری محترم نسبت به بررسی و تهیه طرح لازم جهت حجمی نمودن نیروهای سایر دوایر شهرداری اقدام نماید. همچنین بدلیل اتمام قرارداد تامین نیروی انسانی و به منظور حفظ کیفیت خدمات، شهرداری طرقبه موظف است تا تعیین تکلیف وضعیت حجمی، نسبت به انعقاد قرارداد مطابق سنوات گذشته با شرکت ذیصلاح از طریق مناقصه محدود اقدام نماید.