لینک برگشت >>
  انعقاد قرارداد نقاشی دیواری سطح شهر انعقاد قرارداد نقاشی دیواری سطح شهر۱۳۹۹/۱۲/۰۶

  متن مصوبه:  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 15993 مورخ 99/11/30 درخصوص نقاشی دیواری سطح شهر و انعقاد قراداد با آقای مجید قربان زاده به صورت ترک تشریفات مناقصه با دلایل ذیل مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
  1- داشتن تجربه در زمینه کار پیشنهادی
  2- رعایت صرفه و صلاح شهرداری در درصد پیشنهادی
  3- حسن سابقه در کارهای قبل