لینک برگشت >>
    افتتاح دو حساب جاری در بانک شهر افتتاح دو حساب جاری در بانک شهر۱۴۰۰/۰۳/۱۰

    موضوع مصوبه:    با اختیارحاصله از بند 12 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به افتتاح دو حساب جاری (درآمد و هزینه) در بانک شهر شعبه بلوار معلم باجه طرقبه با عنایت به نامه شماره 6398/42/38 مورخ 30/02/1400 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان رضوی اقدام نماید.