لینک برگشت >>
    انجام مطالعات بازپیرایی و احیای آب انبار میدان محمدیه انجام مطالعات بازپیرایی و احیای آب انبار میدان محمدیه۱۴۰۰/۰۳/۰۵

    موضوع مصوبه:    با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر،  لایحه شماره 3078 مورخ 05/03/1400 راجع به انجام مطالعات و طراحی فاز یک و دو آب انبار میدان محمدیه و فضای شهری اطراف آن و نظارت پروژه با برآورد ریالی 800/000/000 ریال با شرکت مهندسان مشاور پردیس توس آرنا به مدیر عاملی آقای دکتر هادی ایوانی بصورت ترک تشریفات مناقصه با دلایل ذیل مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

    1- دانش فنی    2- حسن سابقه کار

    3- صرفه و صلاح شهرداری در قیمت پیشنهادی