لینک برگشت >>
    بررسی مشکلات توسعه شبکه مخابرات مسکن مهر بررسی مشکلات توسعه شبکه مخابرات مسکن مهر۱۳۹۶/۰۶/۱۴


    شرح مصوبه


     با اختیارحاصله از بند 2 ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا به جهت همکاری و تعامل با اداره مخابرات و کمک به ساکنین مسکن مهر جهت اجرای تلفن ثابت و فیبر نوری جهت اینترنت، حفاری های مربوط توسط پیمانکار مخابرات انجام و لکه گیری های صورت گرفته با تائید واحد عمران توسط پیمانکار شرکت مخابرات انجام گردد. ضمناً نقشه اجرایی قبلاً توسط کارشناسان عمران بازدید و مورد تائید قرار گرفته و عیناً اجرایی خواهد شد.