لینک برگشت >>
    انجام پروژه بازسازی گلزار شهدای تک مزاری شهر طرقبه انجام پروژه بازسازی گلزار شهدای تک مزاری شهر طرقبه۱۳۹۹/۱۲/۰۶

    متن مصوبه:    با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 16039 مورخ 99/12/02 درخصوص  انجام پروژه بازسازی گلزار شهدای تک مزاری شهر طرقبه (شهید معزز خلیل اسماعیل زاده عنبرانی) مطرح و تا سقف 150 میلیون ریال انجام پروژه و بازسازی گلزار شهید مورد موافقت قرار گرفت. بدیهی است اعتبار مذکور در متمم بودجه سال جاری پادار گردد.