لینک برگشت >>
    تملک باقیمانده املاک در مسیر تعریض بلوار امام رضا(ع) تملک باقیمانده املاک در مسیر تعریض بلوار امام رضا(ع)۱۳۹۹/۱۲/۰۶

    متن مصوبه:    با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 16049 مورخ 99/12/02 راجع به رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب آبان 1370 در خصوص تملک باقیمانده املاک در مسیر تعریض بلوار امام رضا(ع) که به واسطه اجرای طرح ارتباط معابر اصلی به بلوار قطع می گردد و نیاز به ارتباط معابر فرعی با بلوار می باشد مطرح و با ضرورت خرید املاک درج شده در لایحه موافقت گردید.