لینک برگشت >>
  پیش نویس قرارداد راه اندازی سافاری در چالیدره پیش نویس قرارداد راه اندازی سافاری در چالیدره۱۳۹۷/۰۲/۰۳

  متن مصوبه:


  با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اجرای ماده 8 قرارداد سرمایه گذاری و راه اندازی سایت توریستی، ورزشی، تفریحی سافاری در مجموعه گردشگری چالیدره با شرکت آشیان سبز پارس کیش به مدت قید شده به صورت اجاره برابر ماده 3 و ماده 4 قرارداد با توجه به:

   1- بومی بودن سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت های بومی

  2- توان مالی و تجربه انجام کار توسط سرمایه گذار در منطقه کیش

  3- تائید سرمایه گذار توسط شرکت گردشگری چالیدره

  4- انحصاری بودن موضوع قرارداد در کشور

  اقدام نماید.