لینک برگشت >>
    کمک به هیات والیبال شهرستان جهت تهیه توپ کمک به هیات والیبال شهرستان جهت تهیه توپ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

    متن مصوبه:    با اختیارحاصله از ماده 80 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، لایحه شماره 15675 مورخ 99/11/26 درخصوص کمک به هیات والیبال شهرستان مطرح  و با پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال جهت تهیه توپ از محل ماده 17 موافقت گردید. ضمناً بطور مشابه مبلغ 60/000/000 ریال نیز به هیات فوتبال پرداخت شود.