لینک برگشت >>
  اعضای شورای شهر دوره دوم اعضای شورای شهر دوره دوم۱۳۹۵/۰۵/۱۷

  1- محمد غلامی طرقبه (رئیس شورا)

  - رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه

  - نماینده شورا در کمیسیون تحصیل حریم

  2- حسین جمشیدیان (نایب رئیس)

  - نایب رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه

  - مسئول کمیسیون برنامه و بودجه شورا

  - نماینده شورا در کمیسیون ماده 14 (فضای سبز)

  3- حسن دهباشی زاده طرقدری

  - مسئول کمیسیون امور فنی و عمران شورا

  - نماینده شورا در کمیسیون ماده 77

  - نماینده شورا در کمیسیون فنی

  4- سید علی پورمحمود

  - مسئول کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا

  - نماینده شورا در کمیسیون دو ماده صد

  - نماینده شورا در کمیسیون ماده بیست

  5- جواد حاجی زاده

  - خزانه دار شورای اسلامی شهر طرقبه

  - نماینده شورا در کمیسیون ماده 100