لینک برگشت >>
    جلسه رفع مشکلات آنتن دهی تلفن همراه طرقبه مورخ  98/07/03 جلسه رفع مشکلات آنتن دهی تلفن همراه طرقبه مورخ 98/07/03۱۳۹۸/۰۷/۰۳

    جلسه رفع مشکلات آنتن دهی تلفن همراه طرقبه با اختصاص فضای مناسب به مخابرات از سوی شورای اسلامی شهر و شهرداری طرقبه مورخ  98/07/03

    بررسی رفع مشکلات مخابراتی، تقویت آنتن دهی، بررسی تغییرات تاسیسات مخابرات در طرح تعریض بلوار امام رضا (ع) با حضور مهندس خزائی در روز چهارشنبه سوم مهر ماه 1398