لینک برگشت >>
  جلسه سرمایه گذاری ارغوان دره مورخ 98/08/19 جلسه سرمایه گذاری ارغوان دره مورخ 98/08/19۱۳۹۸/۰۸/۱۹

  جلسه سرمایه گذاری ارغوان دره مورخ 98/08/19 در دفتر شورا

  با حضور

  اعضای شورای اسلامی شهر

  مهندس باقری (معاون محترم شهردار طرقبه)

  مهندس محمودی ( مسئول شهرسازی شهرداری)

  مهندس رجب زاده (کارشناس شهرسازی)

  نصیر مکاری (مدیر عامل ارغوان دره)

  مهندس شفاهی

  حبیب اباذری